Visie

"Wie een brug legt naar een ander, kan altijd heen en terug"  (Jana Beranova)

Succes wordt sneller gegenereerd als de interne organisatie "op orde" is:

  • de organisatie heeft een helder geformuleerd doel
  • alle organisatieonderdelen spannen zich in om dat doel te bereiken
  • er is synergie en teamwerk

Een heldere richting (strategie) en de juiste inrichting (kernproces, structuur, cultuur, bemensing) maken het mogelijk om de dagelijkse werkzaamheden in de organisatie effectief en efficiënt te laten verlopen, zodat de doelstellingen gehaald kunnen worden. Die samenhang is bepalend voor het succes van elke organisatie.

Sloos Management & Advies focust op besluitvorming, samenwerking en leiderschap.

Samenwerken wordt algemeen gezien als positief, maar resulteert in de praktijk vaak in conflicten en teleurstelling. Aan de andere kant betekent de afwezigheid van conflicten nog niet dat er goed wordt samengewerkt. Samenwerking roept spanning op. Het gaat erom hoe er met deze spanning wordt omgegaan.

Door te zorgen voor verbinding tussen mensen, draagvlak voor besluiten en persoonlijk leiderschap maak ik uw team succesvol, slaagt uw project, wordt uw organisatie werkbaar en een aantrekkelijke omgeving voor medewerkers om in te werken. Samenwerken zonder conflicten of disfunctioneel gedrag is prettig, effectief en levert energie.

En de spanning die samenwerken oproept? Die leid ik voor u in goede banen of ik leer betrokkenen hoe hier mee om te gaan.