Mijn klanten
Lastig te realiseren? Maak er werk van!
Dé organisatie is niet vanzelfsprekend. Die wordt namelijk door medewerkers gemaakt.

Ik ondersteun directeuren, bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor de samenwerking in en tussen teams, afdelingen of organisaties. Mijn klanten werken in het onderwijs, op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bij de (semi-)overheid. Kenmerkend voor mijn klanten is dat zij willen dat zij hun doelen bereiken met een goede samenwerking: dat medewerkers betrokken zijn, dat er draagvlak is voor besluiten en dat spanningen niet tot conflicten of disfunctioneel gedrag leiden. Het is zelfs mogelijk om hún klanten (leerlingen, patiënten, burgers) op basis van gelijkwaardigheid erbij te betrekken!

Voor samenwerkingsvraagstukken waar mijn klanten mee worstelen, zie opdrachten.